Uslovi korišćenja sajta

Hvala što ste posetili moj sajt. Vaš pristup, kao i korišćenje podataka sa sajta podleže određenim uslovima korišćenja kao i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Pristupom i korišćenjem internet sajta, prihvatate sve uslove korišćenja.

Vlasništvo sadržaja
Internet sajt i svi tekstovi, logotipi, grafika, slike, audio materijal i ostali materijal na ovom internet sajtu (u daljem tekstu: Sadržaj), jesu autorsko pravo ili vlasništvo ArteljeCentar ili su na internet sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Korišćenje Sadržaja, osim na način opisan u ovim uslovima korišćenja, bez pisane dozvole vlasnika Sadržaja je strogo zabranjeno. ArteljeCentar će zaštiti svoja autorska prava, svoja prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje.

Vaša upotreba internet sajta
Sadržaj internet sajta može sadržati netačne podatke ili štamparske greške. Promene na internet sajtu se mogu napraviti periodično u bilo kom trenutku i bez obaveštenja. Međutim, ArteljeCentar se ne obavezuje da redovno ažurira informacije sadržane na ovom internet sajtu. Takođe, ArteljeCentar ne garantuje da će internet sajt funkcionisati bez prekida ili grešaka, da će nedostaci biti blagovremeno ispravljani ili da je internet sajt kompatibilan sa vašim hardverom ili softverom.

Izuzeće od odgovornosti
ArteljeCentar nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu ili indirektnu koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem internet sajta ili njegovog Sadržaja.

Linkovi sa internet sajtovima trećih lica
Internet sajt može sadržati linkove drugih internet sajtova čiji vlasnik ili korisnik nije ArteljeCentar. Takvi linkovi su obezbeđeni isključivo da bi Vama pružili što više informacija. ArteljeCentar ne kontroliše i nije odgovoran za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbednost ovih sajtova. ArteljeCentar ne kontroliše sadržaj ili proizvode ili usluge dostupne na ovim internet sajtovima. Ako uspostavite vezu sa takvim internet sajtovima preko linka na našem internet sajtu, to činite na sopstveni rizik i bez saglasnosti ArteljeCentar.

Softver dostupan na ovom internet sajtu
Prava intelektualne svojine i ostala prava na bilo koji softver koji je dostupan za preuzimanje sa internet sajta (u daljem tekstu Softver), pripadaju ArteljeCentar. Vaša upotreba Softvera podleže uslovima sporazuma o licenci koji prate ili su uključeni u Softver. ArteljeCentar ne prihvata odgovornost za sadržinu pravila korišćenja ili ostalih dokumenata koji su uključeni u Softver ili ga prate. Nemojte instalirati niti koristiti Softver ako se ne slažete sa takvim sporazumima o licenci. Kada preuzimate Softver sa internet sajta, to činite na sopstveni rizik.

Izmena uslova korišćenja
ArteljeCentar može u svakom trenutku izmeniti ove uslove korišćenja tako što će ažurirati ovaj tekst. Vi ćete automatski biti obavezani novim uslovima korišćenja sadržanim u izmenama, te bi iz tog razloga trebalo da periodično posetite ovu stranicu radi upoznavanja sa trenutno važećim uslovima korišćenja.

back to top