Art terapeutske radionice

Za decu

Art terapija je psihoterapijski modalitet koji kao svoje osnovne tehnike koristi umetnički izražaj: slikanje, crtanje, vajanje, itd. Koristi se podjednako efektivno u individualnom, kao i u grupnom radu.

Art terapija predstavlja terapijsku upotrebu umetnosti kod osoba koje žele da utiču na lični razvoj kao i kod dece koja su imala iskustva sa nekom traumom (odbijanje vršanjaka, nasilje u grupi, nasilje preko interneta, problemi u komunikaciji). Ovakav rad omogućava osobi da se lakše izrazi (kroz umetnost) i iskaže svoja osećanja i primenjuje se kod dece, adolescenata i odraslih osoba.

Cilj art terapeuta je da nauči dete da kroz neki oblik umetnosti izražava svoja osećanja ili savlada određene probleme. Osobe koje su uključene u kreativni proces lakše rešavaju probleme i uspešnije prevazilaze sukobe. Takođe povećava se kontrola ponašanja, smanjuje se stres, povećava samopouzdanje i samosvest. Neverbalno izražavanje ima velikih prednosti u odnosu na govor, naročito kod dece koja lakše komuniciraju crtežom, kod osoba kod kojih postoje poteškoće u verbalnom izražavanju ili čija su iskustva preintenzivna da bi se mogla verbalno izraziti, a naročito kod osoba koje koriste govor kao odbrambeni mehanizam.

Za roditelje

Art terapija je pomoćna ruka u psihoterapeutskom radu. Ona kao svoje osnovne tehnike koristi umetnost – slikanje, crtanje, vajanje…

Radionice za roditeljie organizuju se u grupi (do 8 osoba – partneri, samohrani roditelji, staratelji…). Cilj ovakvog rada je prepoznavanje i prihvatanje problema koje dete ima kod kuće, u školi ili u vršnjačkoj grupi. Korišćenjem art terapeutskih tehnika na jednostavan i siguran način otvaraju se pitanja nepoverenja, strahova, nerazumevanja, odbacivanja i svega što može da se pojavi kao trauma koju dete doživljava a u čemu pomoć roditelja može da bude izuzetno značajna.

Radionice traju 180 minuta i organizuju se radnim danima i vikendom.

 

back to top