Umetničke škole i fakulteti

Priprema za srednje umetničke škole

Prijemni ispit za umetničke škole obično se sastoji iz provere sposobnosti  crtanja, slikanja i vajanja. Crta se mekim olovkama (B 2-8), slika se temperama a vaja glinom. Crtanje i slikanje polaže se prema postavljenoj mrtvoj prirodi a vajanje prema zadatom predmetu ili fotografiji. Od učenika se očekuje da na prijemni ispit dođu potpuno pripremljeni – da znaju šta je kompozicija i proporcija i da prepoznaju kvalitet linije, boje i oblika.

Na časovima koje organizujemo deca postepeno prolaze kroz osnovne nivoe učenja o kompoziciji, formi, proporciji, kombinovanju boja i kvalitetu linije.

Časovi se organizuju individualno ili u grupama, u prepodnevnim i popodnevnim smenama.

Priprema za umetničke fakultete

Prijemni ispit za umetničke fakultete obično se sastoji iz provere sposobnosti  crtanja i slikanja uz dodatnu proveru znanja vezanu za izabrani smer. Crta se mekim olovkama (B 2-8), ugljenom ili crnim pastelom a slika temperama ili akvarelom. Crtanje se polaže uglavnom prema modelu (cela figura) a slikanje prema postavljenoj mrtvoj prirodi ili modelu (portret sa šakama). Od učenika se očekuje da na prijemni ispit dođu potpuno pripremljeni – da vladaju kompozicijom, proporcijom i formom.

Na pripremnim časovima učenici prolaze kroz  sve nivoe učenja o kompoziciji, formi, proporciji, kombinovanju boja i kvalitetu linije.

Časovi se organizuju individualno ili u grupama, u prepodnevnim i popodnevnim smenama.

back to top