Grad – grupni rad

Tehnika: kombinovana
Tema: grad

Deca se podele u dve grupe, svaka grupa dobija veliki komad papira, olovke i bojice. Svako na svom mestu i svom delu papira crta delove grada koje želi – zgrade, kuće, park, drveće, crkvu, soliter…

Zatim menjaju mesta, pomeraju se za jedno mesto ulevo i nastavljaju da crtaju i boje na mestu na kom su se zatekli. Nastavljaju rad na crtežu koji je njihov drug započeo. Zatim grupe menjaju mesta – jedna grupa nastavlja rad na crtežu druge grupe. Pred sam kraj rada, deca se vraćaju na mesto na kom su sedeli na početku časa i završavaju crtež koji su u startu počeli.

Ovo je vid art terapeutske vežbe pa na kraju časa razgovaramo o osećanjima koja su imali dok su menjali mesta. Pričamo o situacijama u kojima će jednog dana menjati kolege sa kojima rade i pomoći im da završe posao.

Potrebno: papir (hamer), bojice, pasteli, flomasteri

back to top