Portret, grupni rad

Tehnika: kombinovana

Tema: grupni rad – portret

Priprema: Izabrati fotografiju (poželjno je da bude crno bela) i odštampati je na formatu A4. Papir podeliti na jednake delove, obeležiti svaki deo brojem i iseći ga. Radili smo portrete svih članova grupe pa smo postupak ponovili na svim odštampanim fotografijama. Zatim izmešati obeležene kvadrate i podeliti ih članovima grupe. Pripremiti papire za crtanje (oblik kvadrata) i preneti sve što se vidi na zadatom kvadratu vodeći računa o belinama i tamnim delovima. Kada su svi kvadrati gotovi složiti ih po brojevima i zalepiti na karton.

back to top