Dorada crteža

Tehnika: kombinovana
Tema: mašta kao inspiracija

Sa aplikacije Pinterest izabrala sam različite motive (crteže, fotografije…). Odštampala sam ih na A5 formatu i dala svakom detetu da izabere onaj koji mu najviše prija. Taj papir lepimo na papir iz bloka br.5 pa olovkom dodajemo zamišljene delove crteža koji, sa već postojećom slikom treba da čini celinu. Zadatak je da se slika dopuni objektima koji bi mogli da se nađu u realnom okruženju zadate slike ili crteža.

Potrebno: papir (blok br.5), olovke, lepak, makaze, bojice, tempere, pasteli, flomasteri…

back to top